Danh mục
Giới thiệu Sở KHĐT
Festival Dừa lần III
Tin tức - Sự kiện
Đăng ký doanh nghiệp
Đăng ký đầu tư
Chương trình mục tiêu
Nguồn vốn ODA
Nguồn vốn NGOs
Quy hoạch KTXH
Kế hoạch KTXH và Đầu tư
Hợp tác Kinh tế - Xã hội
Bộ TTHC Sở KHĐT
Văn bản pháp quy
Quy hoạch - Kế hoạch
ĐKKD - Đầu tư
Chương trình MTQG
Xây dựng - Đầu thầu
Chính sách ƯĐĐT
Các lĩnh vực khác
Văn bản tỉnh ban hành
TTHC cấp huyện lĩnh vực kinh doanh - đầu tư
Phát triển bền vững
Thông tin đấu thầu
Thông báo mời thầu
Kế hoạch đấu thầu
Kết quả đấu thầu
Weblink
THĂM DÒ Ý KIẾN
Môi trường đầu tư - kinh doanh của Bến Tre:
Tốt
Khá
Trung bình
Ý kiến khác
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Visitor: 7.371.848
Online: 36
 
 
ĐKKD - Đầu tư

VĂN BẢN PHÁP QUY THUỘC LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH - ĐẦU TƯ

LUẬT HỢP TÁC XÃ 2003

LUẬT PHÁ SẢN 2004

LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

LUẬT ĐẦU TƯ 2014

NGHỊ ĐỊNH 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư

NGHỊ ĐỊNH 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

NGHỊ ĐỊNH 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 về Đăng ký doanh nghiệp.

Nghị Định 24/2012/NĐ-CP ngày 3 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về hoạt động quản lý kinh doanh vàng.

Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Nghị Định 60/2012/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ  Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 về việc ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá  nhân.

Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 8 năm 2012 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2012 của chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội  về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức cá nhân.

Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2012  của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Quyết định 1624/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Kế hoạch số 652/KH-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre triển khai thực hiện chiến lược xuất nhập khầu hàng hóa thời kì 2011-2020, định hướng đến 2030.

Công văn Số 2973/CV-STC-SNN&PTNT-SKHĐT  ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Liên Sở Tài chính- Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Kế hoạch và Đầu tư  về việc Hướng dẫn cơ chế đầu tư và thủ tục thanh quyết toán vốn các công trình đường giao thông nông thôn thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới.

Thông tư 106/2013/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

 

Quyết định số 1339/QĐ-BKHĐT  ngày 29 tháng 9  năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

 

 
Thông báo mới
Hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng

Bến Tre tổ chức họp mặt ngày Doanh nhân Việt Nam

Báo cáo tình hình, tiến độ triển khai các dự án XD nông thôn mới giai đoạn 2010-2015.
... Xem tất cả
Tiêu điểm
  Bến Tre: đầu tư xây dựng công trình khu ứng dụng công nghệ sinh học cái mơn

  Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về thăm và làm việc với tỉnh Bến Tre.

  Bến Tre: Ký kết Thỏa thuận tài trợ Dự án hệ thống cung cấp nước sạch khu vực nông thôn huyện Mỏ Cày Nam và Mỏ Cày Bắc

  Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2014

  Đưa vào sử dụng công trình Nâng cấp, mở rộng nhà máy nước Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
Đường dây nóng
hoa cuoi, hoa tuoi hoa cuoi, dich vu hoa tetren cao capren gia remay lam kemnguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurt may lam kem viet namquan kem ngon - quan kem ngon o sai gondong phuc bao hodong phuc ngoai troidong phuc may do sai gonvai det kim xuat khauthoi trang cong so sai gondong phuc cong so
           
 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẾN TRE
Tel: 0753.822.148 – Fax:0753.822.149
Email:sokhdt_bentre@vnn.vn
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun